เรามีอะไร อาจไม่สำคัญเท่า เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มี โดย พระศักดา สุนฺทโร | MEACH SOCHEA

เรามีอะไร อาจไม่สำคัญเท่า เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มี ความสุขและทุกข์อาจขึ้นจากความรู้สึกนี้ เงินทองอาจจะไม่ค่อยมี แต่มีความสุขจากความรู้สึกดีๆ …

Related videos